20 godina sa vama

o nama

DIGITAL PRINT STUDIO se već 20 godina bavi proizvodnjom i pružanjem raznih vrsta usluga u oblasti štampe.
Opredijeljeni smo za kontinuirano praćenje tehnoloških dostignuća u oblasti grafičke industrije pa tako svoj
razvoj baziramo na ulaganjima u nove tehnologije štampe, pri tome ljubomorno čuvajući stečena znanja i iskustva
sa starijim tehnologijama, koja vrlo često imaju primjenu i u novije vrijeme. U saradnji sa našim partnerima,
u mogućnosti smo ispuniti skoro sve zahtjeve naših kupaca za proizvodima i uslugama u oblasti štampe.

Brojne su vrste proizvoda i usluga koje mi nudimo, zavisno od vrste materijala i tehnologije štampe, a to su:
DIGITALNA ŠTAMPA – plakate, letci, katalozi, flayeri, posjetnice, etikete, kalendari, …
DIGITALNA ŠTAMPA I REZANJE velikog formata – baneri, ispisi na vozila i portale, oglasne table, svijetleće reklame…
SITO ŠTAMPA – upaljači, olovke, majice, rokovnici, …
DORADA – plastifikacija, spiralni uvez, bigovanje, čoškanje, ….
a u saradnji sa partnerima i
OFFSET ŠTAMPA – sve vrste proizvoda od papira većih tiraža, blokovska roba, …